qanmazlıq

qanmazlıq
is. Anlamazlıq, düşüncəsizlik, qanacaqsızlıq, tərbiyəsizlik. <Kosaoğlu:> Özünü niyə qanmazlığa qoyursan? Səni əsgərlikdən saxladım, kolxozun yerini verdim, bostan əkdin. İ. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kallıq — is. 1. Yetişməmiş meyvənin, məhsulun halı. Almanın kallığı. Üzümün kallığı. 2. məc. dan. Kütbeyinlik, kütlük, korazehinlik, qanmazlıq. Atlıxan Orxanın kallığına, keyliyinə təəccüblənirmiş kimi çiynini çəkdi. İ. Məlikzadə. Kallıq etmək – qanmazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hozilıx — eləməx’: (Culfa) qanmazlıq etmək, kobudluq etmək. – Kamal hozilıx eliyib qapını sındırdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • pərto:lux — (Ucar) qanmazlıq. – Həsən pərto:luğ elədi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • nadani — f. cahillik, qanmazlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • anlamazlıq — is. Qanmazlıq, şüursuzluq, mərifətsizlik, qanacaqsızlıq, kobudluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • donuzluq — is. 1. Donuz saxlanılan yer. 2. məc. Çirkinlik, natəmizlik, pintilik. 3. məc. Qabalıq, qanmazlıq; nankorluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • erkəklik — is. 1. Erkək insan və ya heyvanın hal və sifəti. 2. Yaşa dolma, həddi büluğa çatma, yetkinlik. 3. dan. Qabalıq, kobudluq, qanmazlıq, tərbiyəsizlik. Erkəkliyinə salmaq (qabalıq etmək, qanmazcasına hərəkət etmək) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşşəklik — is. Qanmazlıq, anlamazlıq, kobudluq, heyvanlıq. Planların alt üst olmasına səbəb Kəşaninin eşşəkliyi və xamlığı olmuşdu. Qant.. Eşşəklik eləmək – axmaq bir iş görmək, tərbiyəsiz bir hərəkət göstərmək. <Allahqulu:> . . Eşşəklik eləyirəm mən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gönüqalınlıq — is. Heç bir şeydən mütəəssir olmayan, heç bir şey kar etməyən adamın keyfiyyəti, xassəsi; qanmazlıq, kobudluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyvanlıq — is. Qanmazlıq, anlamazlıq, qanacaqsızlıq. Heyvanlıq etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”